Support CSA Trust
CSA Trust
Support CSA Trust
Vrijwilligers
Sponsoren
Donateurs
Jaarverslagen
Fin. overzicht
Fotoalbum
Nieuws
Contact
Inschrijven

Stichting Support CSA Trust is een Nederlandse stichting opgericht door mensen die betrokken zijn bij het werk van CSA Trust in Zuid-India. Zie voor meer informatie www.csatrust.in


Support CSA Trust wil het werk van CSA Trust onder de aandacht brengen. Daarnaast werven zij actief fondsen om de financiering van scholing van de allerarmste kasteloze kinderen en om continuering van bestaande scholen in de armste gebieden van Zuid-India te waarborgen.


De stichting heeft een ANBI-verklaring, dat betekent dat alle giften volledig aftrekbaar van de belasting zijn.

  

@2021 supportcsatrust.org

Support CSA Trust

Klik hier om over de laatste reis te lezen (oktober 2017) naar India.

Post it

Door de corona zijn er minder markten dan vorig jaar.

Zou u toch willen doneren?

 

U donatie kunt u storten op:


NL 52 ABNA 045 33 41 055


t.n.v. Support CSA Trust.

update: 17-04-2021

Verantwoording jaarrekening 2020 zie onder de knop Support CSA Trust / fin. overzichten.